a2ps
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VIRUS IN UW MAIL !


From: mailsafe
Subject: VIRUS IN UW MAIL !
Date: Wed, 20 Aug 2003 07:20:31 +0200

              V I R U S A L A R M

> CNE MailSafe® 1.4 - ©2002 CNE Computer Network Engineering, Amstelveen <

CNE MailSafe vond het

    W32/address@hidden

virus(sen) in uw email naar de volgende ontvanger(s):

----> info

Controleer uw systeem op virussen, of vraag uw systeembeheerder om dit
te doen!

CNE MailSafe is een e-mail anti-virus oplossing van CNE (www.cne.nl)
Meer informatie over MailSafe vindt u op www.mailsafe.nl
CNE MailSafe is onderdeel van CNE SafeAcess® (www.safeaccess.nl)

MailSafe kan ook uw netwerk beveiligen tegen virussen via e-mail !


Ter referentie, zijn hier uw email headers:

------------------------- BEGIN HEADERS -----------------------------
Return-Path: <address@hidden>
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
    by geodelta.com (8.11.3/8.11.3/CNE Computer Network Engineering) with 
ESMTP id h7K5KSf15348
    for <address@hidden>; Wed, 20 Aug 2003 07:20:28 +0200
Received: from pop3.mail.nl.demon.net [194.159.73.25]
    by localhost with POP3 (fetchmail-5.8.0)
    for address@hidden (single-drop); Wed, 20 Aug 2003 07:20:28 +0200 (CEST)
Received: from punt-12.mail.nl.demon.net by mailstore for address@hidden
     id 1061357016:12:05433:8; Wed, 20 Aug 2003 05:23:36 GMT
Received: from relay-14.mail.nl.demon.net ([194.159.73.29])
     by punt-17.mail.nl.demon.net id aa1708665; 20 Aug 2003 5:23 GMT
Received: from [137.224.135.48] (helo=W-SCCGI15)
    by relay-14.mail.nl.demon.net with esmtp (Exim 3.36 #1)
    id 19pLRV-0006ru-00
    for address@hidden; Wed, 20 Aug 2003 05:23:33 +0000
From: <address@hidden>
To: <address@hidden>
Subject: Re: Your application
Date: Wed, 20 Aug 2003 7:26:42 +0200
X-MailScanner: Found to be clean
Importance: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MSMail-Priority: Normal
X-Priority: 3 (Normal)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
    boundary="_NextPart_000_0502EF75"
Message-Id: <address@hidden>
-------------------------- END HEADERS ------------------------------

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]