a2ps
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Virus Alert


From: viruscheck
Subject: Virus Alert
Date: Tue, 19 Aug 2003 23:00:08 +0200

In het email bericht, met daarin het bestand movie0045.pif, dat U heeft 
verzonden aan address@hidden, op 08/19/2003 22:58:05, bevond zich een virus 
WORM_SOBIG.F. Het bestand is verwijderd en niet verder doorgestuurd. Neem voor 
verdere informatie contact op met uw locale helpdesk/systeem beheerder.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]