a2ps
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Virus Alert


From: viruscheck
Subject: Virus Alert
Date: Wed, 20 Aug 2003 04:54:58 +0200

In het email bericht, met daarin het bestand details.pif, dat U heeft verzonden 
aan address@hidden, op 08/20/2003 04:52:54, bevond zich een virus WORM_SOBIG.F. 
Het bestand is verwijderd en niet verder doorgestuurd. Neem voor verdere 
informatie contact op met uw locale helpdesk/systeem beheerder.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]