a2ps
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

World Importer Directories 2006, Co hoi mo giup ban mo rong thi truong r


From: importercd
Subject: World Importer Directories 2006, Co hoi mo giup ban mo rong thi truong ra toan the gioi!
Date: Sat, 5 Nov 2005 10:04:31 +0700

 
STT <http://www.e-worldcom.net/worldcom/catalog/Catalog_list.asp>    
TÊN SẢN PHẨM
<http://www.e-worldcom.net/worldcom/catalog/Catalog_list.asp>  
MÔ TẢ    
HÌNH ẢNH
<http://www.e-worldcom.net/worldcom/catalog/Catalog_list.asp>  
MUA <http://www.e-worldcom.net/worldcom/catalog/Catalog_list.asp>    
GIÁ <http://www.e-worldcom.net/worldcom/catalog/Catalog_list.asp>   
0001  Danh bạ các nhà nhập khẩu ngà nh nông nghiệp và các
lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp  Với 27.095 nhà nhập
khẩu trong ngà nh nông nghiệp trên toà n thế giới được
cập nhật và o tháng 11/2005, danh bạ sẽ mang đến cho bạn
một hình thức kinh doanh hoà n toà n mới, hiệu quả cao và 
chi phí thấp.

    Chi tiết...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0001>
$525.00     
0002  Danh bạ các nhà nhập khẩu ngà nh may mặc và các
sản phẩm may mặc Với 24.888 nhà nhập khẩu trong ngà nh may
mặc trên toà n thế giới được cập nhật và o tháng
11/2005, danh bạ sẽ mang đến cho bạn một hình thức kinh
doanh hoà n toà n mới, hiệu quả cao và chi phí thấp.

    Chi tiết...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0002>
$459.00     
0003  Danh bạ các nhà nhập khẩu trang thiết bị tự
động     Với 6.824 nhà nhập khẩu về trang thiết bị
tự động trên toà n thế giới được cập nhật và o tháng
11/2005, danh bạ sẽ mang đến cho bạn một hình thức kinh
doanh hoà n toà n mới, hiệu quả cao và chi phí thấp.

    Chi tiết...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0003>
$127.00     
0004  Danh bạ các nhà nhập khẩu mỹ phẩm  Với 6.754 nhà 
nhập khẩu về lĩnh vực mỹ phẩm, sức khỏe và là m đẹp
trên toà n thế giới được cập nhật và o tháng 11/2005,
danh bạ sẽ mang đến cho bạn một hình thức kinh doanh hoà n
toà n mới, hiệu quả cao và chi phí thấp.

    Chi tiết...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0004>
$140.00     
0005  Danh bạ các nhà nhập khẩu trong lĩnh vực Hóa học
và các sản phẩm liên quan.    Với 18.515 nhà nhập khẩu
về lĩnh vực hóa học và các sản phẩm liên quan trên toà n
thế giới được cập nhật và o tháng 11/2005, danh bạ sẽ
mang đến cho bạn một hình thức kinh doanh hoà n toà n mới,
hiệu quả cao và chi phí thấp.

    Chi tiết...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0005>
$369.00     
0006  Danh bạ các nhà nhập khẩu về phương tiện truyền
thông và thông tin liên lạc    Với 5.770 nhà nhập khẩu
về phương tiện truyền thông và thông tin liên lạc trên
toà n thế giới được cập nhật và o tháng 11/2005, danh bạ
sẽ mang đến cho bạn một hình thức kinh doanh hoà n toà n
mới, hiệu quả cao và chi phí thấp.

    Chi tiết...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0006>
$115.00     
0007  Danh bạ các nhà nhập khẩu máy tính, bộ vi xử lý
và các lĩnh vực liên quan     Với 14.210 nhà nhập khẩu
về máy tính, bộ phận vi xử lý và các lĩnh vực liên quan
trên toà n thế giới được cập nhật và o tháng 11/2005,
danh bạ sẽ mang đến cho bạn một hình thức kinh doanh hoà n
toà n mới, hiệu quả cao và chi phí thấp.

    Chi tiết...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0007>
$299.00     
0008  Danh bạ các nhà nhập khẩu ngà nh xây dựng và thiết
bị dùng trong xây dựng  Với 17.139 nhà nhập khẩu về
ngà nh xây dựng và trang thiết bị dùng trong xây dựng trên
toà n thế giới được cập nhật và o tháng 11/2005, danh bạ
sẽ mang đến cho bạn một hình thức kinh doanh hoà n toà n
mới, hiệu quả cao và chi phí thấp.

    Chi tiết...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0008>
$345.00     
0009  Danh bạ các nhà nhập khẩu về điện gia dụng,
audio, ti vi, video   Với 6.691 nhà nhập khẩu về điện gia
dụng, ti vi, video và các lĩnh vực liên quan trên toà n thế
giới được cập nhật và o tháng 11/2005, danh bạ sẽ mang
đến cho bạn một hình thức kinh doanh hoà n toà n mới, hiệu
quả cao và chi phí thấp.

    Chi tiết...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0009>
$139.00     
0010  Danh bạ các nhà nhập khẩu ngà nh dược và các lĩnh
vực liên quan    Với 7.683 nhà nhập khẩu về ngà nh
dược phẩm và các lĩnh vực liên quan trên toà n thế giới
được cập nhật và o tháng 11/2005, danh bạ sẽ mang đến
cho bạn một hình thức kinh doanh hoà n toà n mới, hiệu quả
cao và chi phí thấp.

    Chi tiết...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0010>
$145.00     
Để tìm kiếm các sản phẩm khác theo ý mình, Quý khách vui
lòng truy cập Website: http://www.e-worldcom.net
<http://www.e-worldcom.net/> 

hay liên hệ trực tiếp qua số điện thoại : 090.959.6070
(Mr. Minh Tuấn)


Click here
<http://127.0.0.1/asp_mailler/forms/unsub.asp?mem_id=453&group_id=1&html
Yes=> to be removed from the mailing list

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]