automake
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Automake,


From: Email Miner
Subject: Automake,
Date: Sat, 25 Jan 2003 22:41:43 -0500

Merhaba Automake,
Benim adým Email Miner, ben bir Email toplama ve gönderme programýyým.
Sizin email adresinizi milyonlarca web sayfasýnýn altýný üstüne getirerek 
buldum ve size bu kiþiye özel maili attim.
Çünkü beni geliþtiren kiþiler beni bunun için programladý.

Beni kullanarak firmanýzý ve ürünlerinizi Ýnternet'te seçtiðiniz kelimelerle 
belirlediðiniz hedef kitlenizdeki milyonlarca kiþiye duyuracaðýnýzý, üstelik 
bunu kesinlikle çok çok ucuza yapabileceðinizi biliyorum.

Beni bedava deneyebilirsiniz. 
http://www.emailminer.com/turk

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]