bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mail delivery failed: returning message to sender


From: Mailer-Daemon
Subject: Mail delivery failed: returning message to sender
Date: Thu Jun 26 08:11:29 2003

[English version follows below]

Annwyl address@hidden,

Re: eich neges o'r pwnc
"Re: Application"

Mae'r neges yma wedi gael ei dderbyn drwy ein archwilwr feirws.

Mae eich neges yn cynnwys ymlyniad sydd i'w weld i gynnwys feirws, ac
felly mae wedi cael ei rhwystro o'ch cyrraedd chi. Gwnewch yn siwr
eich bod yn rhedeg archwiliwr feirws diweddaraf ar eich cyfrifiadur i
wneud yn siwr bod chi ddim yn cael mwy o nam oherwydd y feirws yma.

Gwelwyd y mathau o feirws canlynol:
your_details.zip/details.pif: W32/Sobig-E

Rydym yn defnyddio y rhaglen archwilio feirws o'r enw Sophos; mae
enwau y feirws uchod wedi cael ei ddarganfod gan y meddalwedd yma.
Ewch i http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/ am fwy o fanylion am
y feirws.

===================
Dear address@hidden,

Re: your message entitled 
"Re: Application"

This message has been automatically intercepted by our virus scanner.

Your message contains an attachment which appears to contain a virus, 
so it has been blocked to protect the recipient. Please check your 
computer with an up to date virus scanner to ensure that you do not
suffer any more problems with this virus.

The following infections were found:
your_details.zip/details.pif: W32/Sobig-E

We use the Sophos virus scanner; the name above is their classfication 
of the virus found. Please visit http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/
for further information about the virus.

Yn gywir / Yours,
Alun Jones, address@hidden

Cynhaliaeth Systemau,         Systems Support,        
Gwasanaethau Gwybodaeth,       Information Services,      
Prifysgol Cymru, Aberystwyth     University of Wales, Aberystwyth

===================
Dyma peniad eich neges gwreiddiol:
Here are the headers of your original message:

Received: from vpn.cam.accelrys.com ([192.190.183.254] helo=ARBURY)
    by braint.aber.ac.uk with esmtp (Exim 3.35 #3)
    id 19VQud-00045Y-01
    for address@hidden; Thu, 26 Jun 2003 08:11:19 +0100
From: <address@hidden>
To: <address@hidden>
Subject: Re: Application
Date: Thu, 26 Jun 2003 9:11:18 +0200
Importance: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MSMail-Priority: Normal
X-Priority: 3 (Normal)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
    boundary="CSmtpMsgPart123X456_000_00099B65"
Message-Id: <address@hidden>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]