bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Virus funnet i sendt melding "Re: Movie"


From: System Anti-Virus Administrator
Subject: Virus funnet i sendt melding "Re: Movie"
Date: 29 Jun 2003 08:46:42 -0000

Informasjon fra IDG New Media - http://www.newmedia.no

Viktig: <address@hidden>.


Et Virus ble funnet i en e-post du har sendt.
E-post skanneren avbrøt og stoppet hele meldingen før den nådde mottager.

Det er rapportert at Virus er av typen:

 the W32/address@hidden virus !!!


Vær vennlig å oppdatere dine virus verktøy eller kontakt ditt
IT personell så snart som mulig, da du har et virus på din maskin.


E-posten du sendte hadde følgende adresser:
 
MAIL FROM: address@hidden
RCPT TO:  address@hidden 
 
... og med følgende meldingshode:

From:  <address@hidden>
To:   <address@hidden>
Subject: Re: Movie
Date:  Sun, 29 Jun 2003 19:48:39 +1100


Den orginale meldingen er tatt vare på i:
 
 mailscan1:/var/spool/qmailscan/quarantine
 
hvor System Anti-Virus Administrator videre kan diagnostisere den.
 
E-post skanneren rapporterte følgende når meldingen ble skannet:
 
--- 

---uvscan results ---
/var/spool/qmailscan/mailscan1105687640136318239/details.pif
    Found the W32/address@hidden virus !!!
/var/spool/qmailscan/working/new/mailscan1105687640136318239/your_details.zip/DETAILS.PIF
    Found the W32/address@hidden virus !!!
Thank you for choosing to evaluate VirusScan from Network Associates.
This version of the software is for Evaluation Purposes Only and may be
used for up to 30 days to determine if it meets your requirements. To
license the software, or to obtain assistance during the evaluation
process, please call (408) 988-3832. If you choose not to license the
software, you need to remove it from your system. All use of this
software is conditioned upon compliance with the license terms set forth
in the README.TXT file.

---
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]