bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Rezultatele scanãrii cu RAV AntiVirus


From: RAV AntiVirus
Subject: Rezultatele scanãrii cu RAV AntiVirus
Date: Wed, 19 May 2004 06:48:40 +0300


-----------------------
Acest mesaj a fost generat de cãtre serverul de mail de pe ns.rph.ro
pentru a vã atenþiona prezenþa unui cod periculos in mesajul cu subiectul
<Returned mail: see transcript for details> trimis de cãtre mailer-daemon 
pentru address@hidden

Informaþii pentru expeditor:
---------------------------
Mesajul scanat contine adresa Dvs. in cimpul From:.
Fie calculatorul Dvs. este virusat fie o terþã persoanã care foloseºte adresa 
Dvs. in agendã are calculatorul virusat.

(Vã rog sa þineti cont de faptul cã unii virusi trimit direct mailuri de pe 
calculator.
Sfatul nostru este ca sã folosiþi un antivirus actualizat cu ultimile semnãturi 
pentru a va scana fiºierele). 

Informaþii pentru destinatar:
----------------------------
Vã rugãm sã luaþi legatura cu expeditorul:
probabil ca nu ºtie de prezenþa virusului de pe calculatorul sãu. 

Acþiunea asupra fiºierelor infectate:
------------------------------------


Fiºierul a fost copiat cu succes în carantinã sub numele 
1084938520-dfi4J3mepg007983.
Fiºierul (part0003:data0727.zip)->message.eml                  
                                 .scr ataºat 
email-ului trimis de cãtre mailer-daemon pentru address@hidden,
(cu subiectul Returned mail: see transcript for details), este infectat cu 
virusul Win32/address@hidden
Fiºierul nu a putut fi curãþat.
Fiºierul nu a putut fi ºters (probabil se aflã intr-o arhivã).
Mesajul-ul nu a fost trimis deoarece conþinea cod periculos.
------------------------
aceasta este o copie a header-ului:RAV AntiVirus for Linux i386 version: 8.4.0 (snapshot-20020919)
Copyright (c) since 1995 GeCAD The Software Company. All rights reserved.
2 more days to evaluate.
Running on host: ns.rph.ro

Scan engine 8.11 for i386.
Last update: Wed, 19 May 2004 02:53:16 +03
Scanning for 97408 malwares (viruses, trojans and worms).

You can download a free 30-day fully functional trial version of RAV AntiVirus 
v8
from: http://www.ravantivirus.com

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]