bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Rezultatele scanãrii cu RAV AntiVirus


From: RAV AntiVirus
Subject: Rezultatele scanãrii cu RAV AntiVirus
Date: Thu, 03 Feb 2005 05:14:58 +0200


-----------------------
Acest mesaj a fost generat de cãtre serverul de mail de pe ns.rph.ro
pentru a vã atenþiona prezenþa unui cod periculos in mesajul cu subiectul
<Re: Delivery Server> trimis de cãtre address@hidden pentru address@hidden

Informaþii pentru expeditor:
---------------------------
Mesajul scanat contine adresa Dvs. in cimpul From:.
Fie calculatorul Dvs. este virusat fie o terþã persoanã care foloseºte adresa 
Dvs. in agendã are calculatorul virusat.

(Vã rog sa þineti cont de faptul cã unii virusi trimit direct mailuri de pe 
calculator.
Sfatul nostru este ca sã folosiþi un antivirus actualizat cu ultimile semnãturi 
pentru a va scana fiºierele). 

Informaþii pentru destinatar:
----------------------------
Vã rugãm sã luaþi legatura cu expeditorul:
probabil ca nu ºtie de prezenþa virusului de pe calculatorul sãu. 

Acþiunea asupra fiºierelor infectate:
------------------------------------


Fiºierul a fost copiat cu succes în carantinã sub numele 
1107400498-dfj133En4o019028.
Fiºierul (part0001:data_12ringul.doc                      
            .pif) ataºat email-ului trimis de cãtre address@hidden 
pentru address@hidden,
(cu subiectul Re: Delivery Server), este infectat cu virusul 
Win32/address@hidden
Fiºierul nu a putut fi curãþat.
Fiºierul a fost sters cu succes de cãtre RAV AntiVirus.
------------------------
aceasta este o copie a header-ului:RAV AntiVirus for Linux i386 version: 8.4.0 (snapshot-20020919)
Copyright (c) since 1995 GeCAD The Software Company. All rights reserved.
29 more days to evaluate.
Running on host: ns.rph.ro

Scan engine 8.11 for i386.
Last update: Wed, 02 Feb 2005 18:56:55 +02
Scanning for 111964 malwares (viruses, trojans and worms).

You can download a free 30-day fully functional trial version of RAV AntiVirus 
v8
from: http://www.ravantivirus.com

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]