bug-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ang: warning (Sportlov)


From: Helena Rustas
Subject: Ang: warning (Sportlov)
Date: Fri, 27 Feb 2004 13:30:56 +0100

Hej!

Jag är på sportlov. Jag är tillbaka den1 mars.

Gäller det akuta uppdateringar så prova skicka ett mail till min praktikant, 
anna.lofgren@syd.kth.se

Vänligen Helena

>>> bug-cvs 04-02-27 13:30 >>>

i hope it is not true!

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]