bug-gnu-arch
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Bug-gnu-arch] gas pedal eroticism


From: Mike Gill
Subject: [Bug-gnu-arch] gas pedal eroticism
Date: Sat, 7 Oct 2006 14:12:02 +0900
User-agent: Thunderbird 1.5.0.7 (Windows/20060909)


Informatie- en communicatietechnologie speelt een belangrijke rol om virtualisering in organisaties te faciliteren. Het is eenvoudigweg een kwestie van beleefdheid, toch? Van de vier virtualiseringsvormen komt mobiel werk het meest voor. Thuiswerk kan winst opleveren. Deze bepaalt steeds vaker wanneer en hoe er zaken worden gedaan, in de verwachting dat organisaties hoe dan ook bereikbaar zijn. Driekwart van de ondervraagden zegt te werken op een benauwde en rommelige plaats. Het aantal spelers is in ontwikkeling, evenals het dienstenportfolio. De meeste keren reageerde de Belastingtelefoon met: tuut.
Bovendien is er een generatieconflict tussen jongeren die met smiles en dergelijke hun mails verfraaien en de oudere generatie die het meer ziet als een digitale brief. Uitschieters van toen kwamen nu aanzienlijk beter uit de bus.
Dankzij de inschakeling van een commercieel callcenter is de bereikbaarheid sinds de steekproef iets verbeterd, maar desondanks komt er bij vier op de tien telefoontjes geen contact tot stand. De resultaten van het onderzoek zijn representatief voor organisaties vanaf tien werknemers in deze vijf sectoren. Tot slot vraagt de man wat nu de moraal van de hele demonstratie is.
Dit keer bracht de invoering van de no-claimregeling voor ziekenfondsverzekerden extra drukte met zich mee. Bij een op de vier lukt dat binnen een minuut.
Ook in de zorgsector, waar veel werk van nature laatsgebonden is, wordt in de helft van de organisaties mobiel gewerkt.
Tweederde van de onderzochte contactcenters geeft aan wel de kosten per klantcontact per kanaal te kunnen bepalen. Jules Odekerken van ISS-Interfoon: 'Uit onderzoek weten we dat de klantcontactafhandeling steeds bepalender wordt voor de merkbeleving en merkkeuze van merken. Daarna vraagt hij opnieuw of ze akkoord zijn dat er nu niets meer in kan. Informatie- en communicatietechnologie speelt een belangrijke rol om virtualisering in organisaties te faciliteren.
Het uitdelen van ijsjes en gekoelde blikjes frisdrank kan al een hele hoop doen voor het moraal.
De beller hoorde dan: 'Helaas zijn er op dit moment veel wachtenden.
Commercieel en financieel goed geleide contactcenters zijn in staat hun directe waarde voor de organisatie aan te tonen, iets wat volgens de onderzoekers steeds vaker wordt verlangd. Zij kunnen elke denkbare organisatie het telefoonverkeer uit handen nemen.
Het gevolg is dat zij gedwongen worden hun spullen steeds te verplaatsen.
Dat blijkt ook uit het Lexmark-onderzoek. Niet in de laatste plaats voor de thuiswerker zelf.
Postorderwinkels Wehkamp en Neckermann laten hun klanten langer in de wacht staan. Dat gebeurde verspreid over tien werkdagen, steeds op een ander tijdstip van de dag. Het is bijna niet meer voor te stellen dat we ooit zonder mail en mobieltje hebben gewerkt.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]