bug-grub
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ditt brukernavn og passord


From: support
Subject: Ditt brukernavn og passord
Date: Mon, 10 May 2004 09:01:44 +0200

To: address@hidden
From: address@hidden
Subject: Ditt brukernavn og passord

Du er blitt opprettet som bruker ved vårt kundesenter på nettet.

For å kunne logge deg inn og sjekke status på dine henvendelser til
oss må du oppgi et brukernavn og passord:

  Brukernavn: address@hidden
  Passord: chyceqbz

Kundesenteret ligger på:
https://support.pdi.no/bin/customer.exe

For å logge deg inn direkte kan du bruke følgende URL:
https://support.pdi.no/bin/address@hidden&password=chyceqbz

Med vennlig hilsen
PDI ASreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]