bug-hurd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bevestiging afmelden SoftwareNieuws


From: Teledirekt Nederland
Subject: Bevestiging afmelden SoftwareNieuws
Date: Wed, 01 Aug 2001 20:00:17 +0200 (GMT)

U ontvangt deze e-mail,
omdat uw adres is verwijderd uit onze 'SoftwareNieuws' e-maillijst.

U kunt zich altijd weer aanmelden op:
http://www.teledirekt.nl

  ---------------------------------------

UN-Subscribe ISP#: 62.45.8.20
UN-Subscribe request from:
  http://www.teledirektnederland.nl/maillijst2.htm
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]