bug-libtool
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Your archive


From: Procmail Security daemon
Subject: Re: Your archive
Date: Wed, 21 Apr 2004 07:16:51 +0200

Regarding your message to
<address@hidden>

Varování o virové nákaze!!!

Vámi zaslaná zpráva byla antivirovým systémem zadr¾ena.
V e-mailové zprávì byl detekován kód obsahující virovou nákazu.
Zpráva byla ulo¾ena do virového trezoru a zaslána administrátorovi.
Kontaktujte Va¹eho administrátora, aby zkontroloval a odstranil
viry z va¹eho systému.

Administrátor

REPORT: Trapped poisoned executable "your_archive.pif"
REPORT: Not a document, or already poisoned by filename. Not scanned for macros.
STATUS: Message quarantined, not delivered to recipient.

Headers from message:

> Received: from mcpraha.cz (mnisek.casablanca.cz [217.11.255.138])
>       by fwmcpraha.mediacom (8.12.3/8.12.2/SuSE Linux 0.6) with ESMTP id 
> i3L5Goo9030687
>       for <address@hidden>; Wed, 21 Apr 2004 07:16:50 +0200
> Message-Id: <address@hidden>
> From: address@hidden
> To: address@hidden
> Subject: Re: Your archive
> Date: Wed, 21 Apr 2004 07:14:59 +0200
> MIME-Version: 1.0
> X-Security: MIME headers sanitized on fwmcpraha
> Content-Type: multipart/mixed;
>       boundary="----=_NextPart_000_0006_000068B8.00001CE0"
> X-Priority: 3
> X-MSMail-Priority: Normal


--
Message sanitized on fwmcpraha

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]