bug-libtool
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Trotz Stellenabbau [#56284]


From: infoservice
Subject: Re: Trotz Stellenabbau [#56284]
Date: Sun, 15 May 2005 20:29:27 +0200

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

U hebt per e-mail aan het CBS een vraag gesteld. Om vragen snel en efficiënt te 
kunnen beantwoorden, rangschikt het systeem deze automatisch naar onderwerp. 

Daarvoor is het noodzakelijk dat u uw vragen opnieuw stelt, op het 
standaardformulier (klik daartoe op de hieronder vermelde URL). Het CBS streeft 
ernaar om vragen binnen vijf werkdagen te beantwoorden. Indien het CBS 
informatie voor u moet vergaren, dan bedragen de kosten EUR 60,00 per uur. 
Staat de informatie in een CBS-publicatie, dan betaalt u de prijs van de 
betreffende publicatie.

Adres standaardformulier:
http://www.cbs.nl/nl/service/informatie/inlichtingen/emsform.asp

Wellicht vindt u het antwoord op uw vragen bij de antwoorden op de veel 
gestelde vragen op onze website.

Adres veel gestelde vragen:
http://www.cbs.nl/nl/service/informatie/faq/index.htm


For prompt and efficient answering, our automated system sorts e-mail questions 
by subject. This implies that e-mail questions should only be put to Statistics 
Netherlands using the standard form (please click on the URL under these 
lines). Statistics Netherlands seeks to answer questions not requiring a 
“tailor-made” search within five working days.

Should answering your e-mail question require a so-called “tailor-made” search, 
Statistics Netherlands will charge EUR 60,- per hour. If the answer can be 
found in a publication by 
Statistics Netherlands, the price of the publication will be charged.

Address standard form
http://www.cbs.nl/en/service/information/information/emsform.asp

You might find the answer to your questions in the FAQ's on our site (only 
available in Dutch)

Address FAQ's:
http://www.cbs.nl/nl/service/informatie/faq/index.htm
----- address@hidden Wrote -----
Lese selbst:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,338652,00.html
---------------
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend.
De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Het Centraal Bureau voor de Statistiek staat niet in voor de 
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht 
noch voor tijdige ontvangst daarvan.
No rights may be derived from the contents of this e-mail message.
The information in this e-mail message is intended only for the addressee. 
Statistics Netherlands cannot vouch for the correctness and completeness of the 
contents of e-mail messages, nor for the timely receipt thereof.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]