bug-libtool
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

E-posten din til address@hidden kan ikke leveres


From: mailer-daemon
Subject: E-posten din til address@hidden kan ikke leveres
Date: Sun, 22 May 2005 01:12:07 -0700

Meldingen nedenfor ble ikke sendt. Bare deltakere i gruppen kan sende e-post 
til dette stedet. E-postadressen du sendte meldingen fra identifiserer deg ikke 
som et medlem i gruppen.

Hvis du er medlem, kan du kontrollere eller endre e-postadressen du registerte 
i denne gruppen på siden for innstillinger for e-post.

Hvis du ikke er medlem og ønsker å delta i denne gruppen, kan du søke om å bli 
med.

Hvis du vil lære mer om MSN Groups eller trenger annen veiledning, kan du se på 
hjelpesidene våre.
http://help.msn.com/no_no/helpwindow.asp?INI=wcv8.ini&H_APP=MSN+Web+Groups

Takk,

MSN Groups
--- Begin Message --- Subject: Multi-Kulturell = Multi-Kriminell Date: Sun, 22 May 2005 08:01:50 UTC
Lese selbst:
http://www.npd.de/npd_info/meldungen/2005/m0105-19.html

--- End Message ---

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]