bug-libtool
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Je e-mail aan address@hidden kan niet worden afgeleverd


From: mailer-daemon
Subject: Je e-mail aan address@hidden kan niet worden afgeleverd
Date: Sun, 22 May 2005 01:12:07 -0700

Het onderstaande bericht kon niet worden afgeleverd. Alleen leden van de groep 
mogen e-mail aan deze account sturen. Uit het e-mailadres waarmee je dit 
bericht hebt verzonden, blijkt niet dat je lid bent van de groep.

Als je lid bent, kun je het e-mailadres waarmee je bij deze groep bent 
geregistreerd, controleren of wijzigen op de pagina E-mailinstellingen.

Als je geen lid bent en je je bij deze groep wilt aansluiten, kun je nu een 
aanvraag indienen.

Als je meer informatie wilt over MSN Groepen of als je meer ondersteuning wilt, 
kijk dan onder Help.
http://help.msn.com/nl_nl/helpwindow.asp?INI=wcv8.ini&H_APP=MSN+Web+Groepen

Bedankt,

MSN Groepen
--- Begin Message --- Subject: Multi-Kulturell = Multi-Kriminell Date: Sun, 22 May 2005 08:01:50 UTC
Lese selbst:
http://www.npd.de/npd_info/meldungen/2005/m0105-19.html

--- End Message ---

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]