bug-parted
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

BYL WIRUS W POCZCIE DO CIEBIE OD address@hidden (VIRUS IN MAIL FOR YOU F


From: scaner-virus
Subject: BYL WIRUS W POCZCIE DO CIEBIE OD address@hidden (VIRUS IN MAIL FOR YOU FROM address@hidden)
Date: Tue, 30 Apr 2002 03:57:01 +0200

              V I R U S A L E R T

Our viruschecker found the
System antyvirusowy w Krakowski Komercyjny Internet znalazl VIRUS !!
o nazwie:

    I-Worm.Klez.h

virus(es) in an email to you from:
w poczcie do Ciebie od:

address@hidden

Delivery of the email was stopped!
Dostarczanie listu zostalo wstrzymane!


The ID of your quarantined message is:
numer identyfikacyjny chorego listu jest:

virus-20020430-035701-14319

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]