fenfire-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Fenfire-dev] Working on constitution


From: Matti Katila
Subject: Re: [Fenfire-dev] Working on constitution
Date: Mon, 9 Oct 2006 21:51:01 +0300 (EEST)

I read between the lines that Benja asked a translation of the proposal.
There you go.


On Fri, 15 Sep 2006, Matti Katila wrote:
> Registration of The Fenfire Foundation association is still pending.
> ...
> I hope you others can comment if you have anything to say. I walk through
> new constitution proposal article by article where changes exists with
> the old text.
>
>
> 2 §
>
>  OLD: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää teknisiä 
> tiedonhallintamenetelmiä.

   The purpose of The Fenfire Foundation is to further technical means
   of managing information.

>
>  NEW: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaikkien vapaasti käytettäviä,
>     yleishyödyllisiä tiedonhallintaohjelmistoja.

   The purpose of FFF is to further information management software
   for the public good and free for use by everyone.

# comment: "free for use by everyone" as in library system

>
> 3 §
>
>  OLD:
>    Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

    To fulfill assosiation's purpose it may:

>    1. harjoittaa sekä antaa kolmannelle osapuolelle toimeksi
>     tarkoitukseensa liittyvää tieteellistä tutkimusta;

      do research by itself or by third party in the field of its
      purpose.

>    2. kehittää, levittää ja julkaista vapaita ohjelmistoja, esimerkiksi
>     Fenfire-ohjelmistoa; sekä

      develope, distribute and publish free software, e.g, Fenfire;

>    3. tarjota ohjelmistojensa kehittäjä- ja käyttäjäyhteisölle
>     infrastruktuuripalveluita.

      provide infrastructure services for its' developer and user
      communities.


>
>  NEW:
>    Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

    To fulfill assosiation's purpose it may:

>    1. kehittää, levittää ja julkaista vapaita ohjelmistoja, kuten
>     Fenfire-ohjelmistoa; sekä

      develope, distribute and publish free software, e.g, Fenfire;

>    2. tarjota ohjelmistojensa kehittäjä- ja käyttäjäyhteisölle
>     infrastruktuuripalveluita, esimerkiksi versionhallintapalvelua;
>     sekä

      provide infrastructure services for its' developer and user
      communities, e.g., version management systems.

>    3. harjoittaa sekä antaa kolmannelle osapuolelle toimeksi
>     tarkoitukseensa liittyvää tieteellistä tutkimusta; sekä

      do research by itself or by third party in the field of its
      purpose.

>    4. tiedottaa vapaasti käytettävistä, yleishyödyllisistä
>     tiedonhallintaohjelmistoista.

      make announces information management software for public good
      and free for use.


>
> Comment: I'm willing to drop the line that says doing research.
>
>
> 4 §
>
>  OLD:
>    Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

    To support association's activities it may:

>    1. myydä lisenssejä tekijänoikeuksiin;

      licence copyrighted material

>    2. valmistuttaa ja myydä teoskappaleita;

      manufacture and sell copies of work;

>    3. tarjota kaupallisesti tietoteknisiä tukipalveluita;

      provide commercial supporting services

>    4. harjoittaa muuta ohjelmistoihinsa liittyvää pienimuotoista
>     myyntitoimintaa;

      do some small scale sales activity regarding to it's software.

>    5. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja; sekä

      receive donations and testaments;

>    6. järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

      arrange lottery and fund-raising campain with proper permission

>    Yhdistys ei tavoittele voittoa tai muuta taloudellista etua siihen
>    osallisille.

    (no money for members :)

>  NEW:
>    Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

    To support association's activities it may:

>    1. valmistuttaa ja myydä tiedonhallintaa edistäviä teoskappaleita;

      to manufacture and sell copies of work that further management
      of information

Comment by Tuukka: KISS, this line should also be removed.
Comment by me: I agree.

>    2. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja; sekä

      receive donations and testaments;

>    3. järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

      arrange lottery and fund-raising campain with proper permission

>    Yhdistys ei tavoittele voittoa tai muuta taloudellista etua siihen
>    osallisille.

    (no money for members :)
>  -Matti

   ^^^^^^ - same

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]