glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

cvs


From: Rudy Gevaert
Subject: cvs
Date: Thu, 1 Aug 2002 13:14:15 +0200
User-agent: Mutt/1.2.5i

Hallo,

Zoals ik reeds eens opgesmeten heb zou ik de cursus willen ontwikkelen
via cvs.

[cvs is een systeem waardoor meerdere mensen aan een project kunnen
werken zonder dat ze elkaar voor de voeten lopen. Bij cvs wordt de
code op 1 server bijgehouden en als een ontwikkelaar iets wil
aanpassen dan maakt hij een verbinding met de server en download hij
de files. Als hij dan iets aanpast, dan load hij de aangepaste files
op met een beschrijving wat hij veranderd heeft. Het kan nu zijn dat
iemand anders al dat bestand aangepast heeft, als dat zo is dan wordt
hem de kans geboden de versies samen te smelten. Dit wordt
automatisch gedaan voor stukken dat de 1 van de 2 aangepast heeft, en
voor de ingewikkeldere stukken wordt er lijn voor lijn overlopen wat
er veranderd is.]

Ik stelde voor om op de server cvs te installen, maar Geert zei dat
dit niet zo eenvoudig was. Thuis heb ik dat eens geprobeerd en het
valt wel mee, maar dan is dat maar de basis. Nu hebben we onze server
nog niet. Een andere oplossing is om dit op een andere zeusbak te
doen. Maar dan zitten we weer met het feit dat we er niet aankunnen,
tenzij we met portforwarding werken.

Nu had ik gedcht sourceforge te gebruiken. Ik wou al lang dat
gebruiken maar had geen deftig project. Heeft iemand er iets op tegen
dat we sourceforge gebruiken hiervoor?

Hoe denken jullie erover?

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.zeus.rug.ac.be 
keyserverID=24DC49C6 - http://www.webworm.org 
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

On-line, adj.:
    The idea that a human being should always be accessible to a computer.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]