glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

address@hidden: Re: cvs]


From: Rudy Gevaert
Subject: address@hidden: Re: cvs]
Date: Thu, 1 Aug 2002 17:40:20 +0200
User-agent: Mutt/1.2.5i

Vergeten naar iedereen te antwoorden.

----- Forwarded message from Rudy Gevaert <address@hidden> -----

Date: Thu, 1 Aug 2002 17:39:40 +0200
From: Rudy Gevaert <address@hidden>
To: address@hidden
Subject: Re: cvs


On Thu, Aug 01, 2002 at 05:14:51PM +0200, address@hidden wrote:
> 
> 
> On Thu, 1 Aug 2002, Rudy Gevaert wrote:
> 
> Dus als ik het goed versta is er geen nood aan een permanente
> netwerkverbindig. Want de modem constant aan laten :)

Idd, je haalt gewoon de bestanden binnen die aangepast zijn. En deze
zijn al niet groot (gewoon .tex files normaal, en misschien af en toe
een prentje). Thuis werk je gewoon aan alles voort en als je iets
verandert en alles compiled ok. Dan upload je de aangepast bestanden
(gebeurt automatisch via een paar commando's).


> > Ik stelde voor om op de server cvs te installen, maar Geert zei dat
> > dit niet zo eenvoudig was. Thuis heb ik dat eens geprobeerd en het
> > valt wel mee, maar dan is dat maar de basis. Nu hebben we onze server
> > nog niet. Een andere oplossing is om dit op een andere zeusbak te
> > doen. Maar dan zitten we weer met het feit dat we er niet aankunnen,
> > tenzij we met portforwarding werken.
> 
> Als daar niet teveel tijd in kruipt is dat voor mij goed. Het lijkt mij
> handig dat de files ergens centraal worden bijgehouden en dat elke
> gebruiker rechtstreek zijn aanpassingen kan doorsturen zonder dat iemand
> die files dan goed moet zetten.
> 
> > Nu had ik gedcht sourceforge te gebruiken. Ik wou al lang dat
> > gebruiken maar had geen deftig project. Heeft iemand er iets op tegen
> > dat we sourceforge gebruiken hiervoor?
> 
> Hu, leg eens uit... Op die sourceforge.org de files zetten?
> 
Wel sourceforge is een gratis dienst voor projecten. De meeste
gnu/opensource projecten staan daar.

Als je een ontwikkelaar bent bij zo'n project krijg je ssh acces op
hun server. Je kunt er ook een website zetten, mailinglisten, etc

http://www.sourceforge.net

> > Hoe denken jullie erover?
> 
> Mij allemaal goed. Includen we het opzetten van een cvs server als
> toepassing :)

Niet echt want het is teveel werk om het goed te doen, daarom stel ik
voor sourceforge te gebruiken :).

> Ik moet wel zeggen dat ik tot de 23 augustus tot over mijn oren in het
> werk zit en tot de 15 september waarschijnlijk ook...
> 
> Daarna hoop ik wat meer tijd te hebben voor glms.

*g* Mijn deel zal wel af zijn :). Trouwens, (heb ik misschien al
 gezegd) ik heb voor mijn lief (alle met haar pa zijn geld) mandrake
 8.2 gekocht. De handleiding die daarin zit is heel goed! En
 eigenlijk niet meer dan de cursisten nodig hebben.

(Allee ja, sommige dingen moeten wel beter uitgelegd worden, maar het
raamwerk is er al. Bijvoorbeeld, hoe de directory in mekaar zit staat
niet zo goed uitgelegd).

Ge kunt eigenlijk gewoon ofwel gans die handleiding al vertalen of
anders gewoon die bijvoegen en extra uitleg voorzien. Kan eventueel
gedaan worden bij het server gedeelte!.

Misschien iets om over na te denken.

Oja, ga je (iedereen?) nu akkoord met die cvs? Dan zet ik dat op
(accountje aanmaken op sourceforge).

Rudy


-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.zeus.rug.ac.be 
keyserverID=24DC49C6 - http://www.webworm.org 
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

Happiness is good health and a bad memory. 
               - Ingrid Bergman (1917-1982)

----- End forwarded message -----

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.zeus.rug.ac.be 
keyserverID=24DC49C6 - http://www.webworm.org 
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

Sometimes a scream is better than a thesis.  
             - Ralph Waldo Emerson (1803-1882)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]