glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: address@hidden: Re: cvs]


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: address@hidden: Re: cvs]
Date: Thu, 1 Aug 2002 17:48:47 +0200
User-agent: Mutt/1.2.5i

> Ge kunt eigenlijk gewoon ofwel gans die handleiding al vertalen of
> anders gewoon die bijvoegen en extra uitleg voorzien. Kan eventueel
> gedaan worden bij het server gedeelte!.

Trouwens als bijkomend argument kunnen we gebruiken dat als ge een
nieuwe mandrake koopt, dat dat er toch bijzit. Dus dat ge het maar al
gewoon zou zijn (de soms gebrekige info). En dat we toch het warm
water opnieuw uitvinden en dus beter onze tijd zouden besteden aan
het uitbreiden van de info.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.zeus.rug.ac.be 
keyserverID=24DC49C6 - http://www.webworm.org 
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

Nietzsche was stupid and abnormal.  
                 - Leo Tolstoy (1828-1910)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]