glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

cvs extra


From: Rudy Gevaert
Subject: cvs extra
Date: Fri, 2 Aug 2002 10:18:29 +0200
User-agent: Mutt/1.2.5i

Oja,

Het schiet mij juist te binnen dat GNU ook iets aanbiedt zoals
sourceforge. Ik zal (als we die cvs gaan gebruiken) uitzoeken wat het
beste is.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.zeus.rug.ac.be 
keyserverID=24DC49C6 - http://www.webworm.org 
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

The graveyards are full of indispensable men.  
                - Charles de Gaulle (1890-1970)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]