glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: data


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: data
Date: Tue, 13 Aug 2002 09:42:23 +0200
User-agent: Mutt/1.2.5i

On Tue, Aug 13, 2002 at 09:37:42AM +0200, address@hidden wrote:
> 
> 
> On Mon, 12 Aug 2002, Rudy Gevaert wrote:
> 
> > Ik bedacht juist dat we toch best tussen de 1ste les (inleiding) en de
> > volgende les best een week tussen laten.
> >
> > In de inleiding les wordt er oa basis shell uitleg gegeven en de
> > cursissten moeten dit wat kunnen inoefenen.
> 
> En denk je nu echt dat die cursisten zo braaf zijn en doen wat de
> 'proffen' zeggen? Een week tussen = een week om alles weer te vergeten.
> Enfin, da's toch mijn ervaring wanneer ne prof vraagt om iets te bekijken
> tegen volgende week :)

Daar heb je gelijk in :)

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
keyserverID=24DC49C6 -  http://savannah.gnu.org/projects/glms
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing
without work. 
 - Emile Zola (1840-1902)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]