glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: PC-zaal ma/wo feb/maa 2003 (fwd)


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: PC-zaal ma/wo feb/maa 2003 (fwd)
Date: Tue, 13 Aug 2002 10:20:21 +0200
User-agent: Mutt/1.2.5i

On Tue, Aug 13, 2002 at 10:03:48AM +0200, Geert Vernaeve wrote:
> Hier het antwoord van the powers that be. We zullen dus enkele extra
> toeschouwers moeten dulden: prof Hoogewijs geeft nl. een keer in de week
> (meestal maandag- of woensdagavond) lessen voor de lerarenopleiding; de
> ervaring leert dat de pczaal daar altijd maar halfvol zit (een man of 7
> dus), dus die moeten wel bij de rest bij te proppen zijn zeker? (Desnoods
> zitten ze maar met twee aan een pc) Het kan alleen maar extra reklame voor
> de zeus zijn denk ik ...

Euh, zal dit niet storen?  Of is het de bedoeling dat de mensen van bh
bij ons les volgen?

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
keyserverID=24DC49C6 -  http://savannah.gnu.org/projects/glms
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

I dont't deserve this award, but I have arthritis and I don't deserve that
either.
        -- Jack Benny


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]