glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: PC-zaal ma/wo feb/maa 2003 (fwd)


From: Geert Vernaeve
Subject: Re: PC-zaal ma/wo feb/maa 2003 (fwd)
Date: Tue, 13 Aug 2002 15:54:02 +0200 (CEST)

On Tue, 13 Aug 2002 address@hidden wrote:

> Ik heb daar niets op tegen. Alleen hebben we tegen die mensen die ons
> betalen beloofd dat er 12 PC's ter beschikking zouden zijn... Ik weet niet
> hoe ze gaan reageren als we dit mededelen... Zij noch ik weten hoeveel
> volk erop af zal komen, maar wellicht toch meer dan 5 (hoop ik!).

We hebben niet gelogen ... er staan 15 PC's. Nu ja, voor die prijs kunnen
ze toch niet klagen :-)

> Langs de andere kant hebben we geen keus. Het zijn tenslotte de PC's van
> die vakgroep. En ja, het is inderdaad goede reklame voor GNU/Linux. Jonge
> enthousiaste wiskunde leraren bekeren. Zo een kans krijgen we nooit meer.
>
> Mogelijke oplossingen:
>
> 1) De betaalmensen zijn het ermee eens dat ze soms een aantal PC's minder
> hebben. Dit betwijfel ik en we mogen er niet op rekenen. Of misschien
> vragen ze afslag voor de lessen waarvoor ze niet de volle PC-klas hebben.
>
> 2) Die cursus schrijven is het meeste werk. We zouden de lessen die bh aan
> zijn studenten wil geven twee keer kunnen geven (dat zijn ze toch niet
> alle zeven?). Gratis. 't Is te zeggen voor dezelfde prijs als de huur van
> de PC-klas.

Dat za moeilijk gaan denk ik. Die lessen zijn op dat uur omdat andere uren
niet kunnen: studenten lerarenopleiding geven zelf al les op een school of
volgen nog les aan de unief ...

> Naar een andere locatie gaan lijkt mij geen goed id?. Je beledigt bh en er
> is nergens een PC-klas met zo een goede faciliteiten.

Wat dat beledigen betreft: daar zou ik me niet te veel van aantrekken.

> Enfin, ik ga morgen eens langsgaan bij die mensen en eens horen. Maar ik
> vrees dat oplossing 2 de meest realistische is. Waarschijnlijk zal bh zijn
> lessen wel kunnen verplaatsen als wij ze geven :) Ten andere, misschien
> kunnen we die nog rentabiliseren door studenten lerarenopleiding van
> andere faculteiten aan te trekken (tegen betaling natuurlijk)! Zou toch
> mooi zijn: de rug die studenten betaalt om les te geven aan studenten...
> Waarvoor dienen de proffen eigenlijk?

Ik zou er niet al te veel nadruk op leggen bij die betaalmensen. Daarbij,
15 computers dat zou toch moeten volstaan, ook als er gewoon een paar op
een stoel naast hun zitten mee te kijken ... Spreek vaag, en in
voorwaardelijke wijs ("we hebben de zaal ... het *zou* kunnen dat
*mogelijkerwijs* *enkele* andere studenten mee de les volgen ... blabla :-) )
BTW: in sommige universiteiten worden studenten betaald om les te geven
aan studenten, ze noemen dat "studentassistenten", wordt betaald ongeveer
gelijk een jobstudent; het zijn laatstejaarsstudenten die oefeningenles
geven aan de eerste jaren. Zouden ze beter bij ons ook doen, maar toen het
een jaar of vijf geleden in de visitatiecommissie wiskunde aangekaart werd
(enkele proffen van die commissie kwamen uit uniefs waar ze zo'n systeem
hebben) is dat grandioos afgeschoten geweest ... Maar ik verval in
opa-is-weer-verhalen-uit-de-goede-oude-tijd-aan-het-oprakelen modus :-)

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]