glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

voorstel


From: Rudy Gevaert
Subject: voorstel
Date: Tue, 17 Sep 2002 16:21:43 +0200
User-agent: Mutt/1.2.5i

Yo iedereen,

Gaspard, zou je niet eens contact met schamper kunnen opnemen en hen
vragen of ze geen zoekertje kunnen zetten voor ons. Nl. dat we mensen
zoeken die onze teksten willen overlezen (eventueel dat ze mogen mee
helpen schrijven) en corrigeren. Vooral voor de germanisten bedoeld.

Zou dat geen goed idee zijn?

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
keyserverID=24DC49C6 - http://savannah.gnu.org/projects/glms
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

I have never let my schooling interfere with my education.  
               - Mark Twain (1835-1910)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]