glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

we zijn er bijna!


From: Rudy Gevaert
Subject: we zijn er bijna!
Date: Tue, 17 Sep 2002 18:46:59 +0200
User-agent: Mutt/1.2.5i

Yow,

Het 1ste deel is bijna af! Ik heb reeds 70tigtal bladzijden bijeen
geschreven/geraapt/vertaald.

Op http://www.webworm.org/glms.pdf staat de pdf dat ik derjuist heb
gemaakt.  Als ge commentaar hebt gelieve een bug te posten op de
savannah website: http://savannah.gnu.org/projects/glms

Of een patch, of zelf via cvs het direct op te lossen (liefst dat).

Volgende stukken ontbreken nog:
(dit schrijf ik niet)
- inleiding over mandrake, waarom we het gebruiken in onze lessen
- emacs
(dit schrijf ik wel nog)
- uitleg over ssh ,en configuratie van putty

Hoe ver staan jullie al? :)

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
keyserverID=24DC49C6 -  http://savannah.gnu.org/projects/glms
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

No Sane man will dance.  - Cicero (106-43 B.C.)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]