glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: we zijn er bijna!


From: Terje Hansen
Subject: Re: we zijn er bijna!
Date: Wed, 18 Sep 2002 07:23:44 +0200 (CEST)

> Het 1ste deel is bijna af! Ik heb reeds 70tigtal bladzijden bijeen
> geschreven/geraapt/vertaald.

Goed zo.
 >
> Volgende stukken ontbreken nog:
> (dit schrijf ik niet)
> - inleiding over mandrake, waarom we het gebruiken in onze lessen

Hmmm, als ik nu eens de propaganda van de site download en een beetje
aanpas. Goedgekeurd?

> Hoe ver staan jullie al? :)

Ik moet nog beginnen.
Ik ga proberen een DVD-film te draaien, een zip-drive aan te gang te
krijgen, MP3's/oggie te coderen/decoderen, een webcam aan te gang te
krijgen, een netmeeting op te zetten, PeerToPeer (als dat ook voor linux
bestaat), Divx-codering, fotobewerking, websitebuilding, warcraft II (met
wine als demo), blackbox, ...
enfin alle multimedia-achtige toestanden
Als gaspard dan office (tekst, spreadsheat, presentatie, gnome/kde, ...)
doet, dan hebben we ook de desktop zeker?

Of ben ik iets vergeten?

Binnenkort (oktober) komt Mandrake 9 uit, ook op DVD. Ik ga deze
DVD-versie in huis halen. Daar zit dan ook ineens de commercielere
pakketten bij. Voor 2000bf versus de 5000/8000bf voor MS (OS only dan nog)
kunnen ze toch niet sukkelen. Dus ik ga van die versie uit.

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]