glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: we zijn er bijna!


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: we zijn er bijna!
Date: Wed, 18 Sep 2002 08:19:42 +0200
User-agent: Mutt/1.2.5i

On Wed, Sep 18, 2002 at 07:23:44AM +0200, Terje Hansen wrote:
> Hmmm, als ik nu eens de propaganda van de site download en een beetje
> aanpas. Goedgekeurd?

sure :)

> > Hoe ver staan jullie al? :)
> 
> Ik moet nog beginnen.
> krijgen, MP3's/oggie te coderen/decoderen, een webcam aan te gang te
> krijgen, een netmeeting op te zetten, PeerToPeer (als dat ook voor linux
> bestaat), Divx-codering, fotobewerking, websitebuilding, warcraft II (met
> wine als demo), blackbox, ...
> enfin alle multimedia-achtige toestanden

Ok, ik heb alleen nog maar websitebuilding met vim/emacs gedaan van
het gene hierboven :).

Trouwens ik weet niet of divx codering wel nodig is...is dat niet wat
illegaal? :)

> Als gaspard dan office (tekst, spreadsheat, presentatie, gnome/kde, ...)
> doet, dan hebben we ook de desktop zeker?
> 
> Of ben ik iets vergeten?

Installatie mandrake? 

> Binnenkort (oktober) komt Mandrake 9 uit, ook op DVD. Ik ga deze
> DVD-versie in huis halen. Daar zit dan ook ineens de commercielere
> pakketten bij. Voor 2000bf versus de 5000/8000bf voor MS (OS only dan nog)
> kunnen ze toch niet sukkelen. Dus ik ga van die versie uit.

Ga jij dat kopen? Zeus kan dat kopen voor zeus en jij en gaspard
kunnen dat dan gebruiken.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
keyserverID=24DC49C6 - http://savannah.gnu.org/projects/glms
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

The difference between pornography and erotica is lighting.  
                 - Gloria Leonard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]