glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

prijs


From: Terje Hansen
Subject: prijs
Date: Wed, 18 Sep 2002 11:37:02 +0200 (CEST)

mandrake 8.2 powerpack
1 dvd
of 7 cd's
beide 63 euro = 2542 bef

Je krijgt er ook een installatie en referentie boek bij. Alsook 60 dagen
online helpdesk.

Ik veronderstel dezelfde prijs voor mandrake 9.

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]