glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: prijs


From: gaspard
Subject: Re: prijs
Date: Wed, 18 Sep 2002 15:29:12 +0200 (CEST)


On Wed, 18 Sep 2002, Rudy Gevaert wrote:

> Date: Wed, 18 Sep 2002 14:10:25 +0200
> From: Rudy Gevaert <address@hidden>
> To: address@hidden
> Subject: Re: prijs
>
> On Wed, Sep 18, 2002 at 11:41:42AM +0200, Terje Hansen wrote:
> >
> > > mandrake 8.2 powerpack
> > > 1 dvd
> > > of 7 cd's
> > > beide 63 euro = 2542 bef
> >
> > Dat is dus 63 euro voor het een of t ander, niet beide samen. Voor de
> > duidelijkheid.
> >
> > Dus iets meer dan de 2000 dan dat ik dacht, maar nog altijd spotgoedkoop.
>
> Tis nu maandag bestuursvergadering, ik zal het opbrengen (als ik het
> niet vergeet).  Normaal komt die dvd wel in orde.
>
> Ik zal vragen voor de cd set ook. :)

't is misschien niet zo een goed id├ę om software vrij te geven die niet
vrij mag verspreid worden. Die scholen zijn waarschijnlijk geïnteresseert
in Linux vooral omdat het gratis is....

Gaspardreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]