glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Linux besturingssysteem (fwd)


From: Geert Vernaeve
Subject: Re: Linux besturingssysteem (fwd)
Date: Thu, 19 Sep 2002 10:01:05 +0200 (CEST)

On Wed, 18 Sep 2002 address@hidden wrote:

> Indien er sommigen zich geroepen voelen... (zou het wel niet gratis doen,
> op zijn minst de verplaatsingskosten in rekening brengen) Ik wil altijd
> wel meegaan... om bij te leren (en als ik tijd heb, da wordt het
> probleem).

Ik wil wel meedoen. Het zou inderdaad interessant zijn om een soort
pilootprojectje te hebben om wat real-life ervaring op te doen met dat
soort van toestanden.

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]