glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Linux besturingssysteem (fwd)


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: Linux besturingssysteem (fwd)
Date: Thu, 19 Sep 2002 11:00:13 +0200
User-agent: Mutt/1.2.5i

On Thu, Sep 19, 2002 at 10:01:05AM +0200, Geert Vernaeve wrote:
> On Wed, 18 Sep 2002 address@hidden wrote:
> 
> > Indien er sommigen zich geroepen voelen... (zou het wel niet gratis doen,
> > op zijn minst de verplaatsingskosten in rekening brengen) Ik wil altijd
> > wel meegaan... om bij te leren (en als ik tijd heb, da wordt het
> > probleem).
> 
> Ik wil wel meedoen. Het zou inderdaad interessant zijn om een soort
> pilootprojectje te hebben om wat real-life ervaring op te doen met dat
> soort van toestanden.

Alhoewel ik dat met plezier zou willen doen pas ik ervoor, ik weet nu
al dat ik tijd tekort ga hebben voor hetgeen ik al allemaal zou willen
doen :)

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
keyserverID=24DC49C6 -  http://savannah.gnu.org/projects/glms
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

Well-timed silence hath more eloquence than speech. 
 - Martin Fraquhar Tupper


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]