glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: cursus linux


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: cursus linux
Date: Thu, 19 Sep 2002 23:05:29 +0200
User-agent: tin/1.4.1-19991201 ("Polish") (UNIX) (Linux/2.4.5 (i586))

In article <address@hidden> you wrote:
> Hallo iedereen,


> Ik heb in mijn vrije tijd een Nederlandstalige (beginners)cursus linux 
> geschreven (ook met het zicht dat deze gebruikt zou kunnen worden in de 
> avondschool). 

> Nu heb ik besloten om deze vrij beschikbaar te maken onder de FDL licentie 
> (zoiets als GPL, maar dan voor documenten).

> Het document staat op http://users.skynet.be/bluedigit/cursus/ 
> Het is beschikbaar in zowel in PDF formaat als OpenOffice (deze laatste 
> liefst openen met versie 1.0.1 op Linux met MS Webfonts. Op één of andere 
> wijze zijn er kleine format problemen met de Windowsversie. De PDF versie 
> ziet er overal "uniform" uit)


> Iedereen is welkom om (constructieve) opmerkingen te geven om fauten te 
> verbeteren (zowel spelling, grammaticaal als inhoud), of eventueel mee te 
> werken aan de uitbreiding van het document. 


> Grtz


> Alain

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
keyserverID=24DC49C6 -  http://savannah.gnu.org/projects/glms
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless


Everything that can be invented has been invented. 
 - Charles H. Duell, Commissioner, U.S. Office of Patents, 1899


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]