glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Linux besturingssysteem (fwd)


From: gaspard
Subject: Re: Linux besturingssysteem (fwd)
Date: Fri, 20 Sep 2002 17:06:08 +0200 (CEST)


On Thu, 19 Sep 2002, Geert Vernaeve wrote:

> On Wed, 18 Sep 2002 address@hidden wrote:
>
> > Indien er sommigen zich geroepen voelen... (zou het wel niet gratis doen,
> > op zijn minst de verplaatsingskosten in rekening brengen) Ik wil altijd
> > wel meegaan... om bij te leren (en als ik tijd heb, da wordt het
> > probleem).
>
> Ik wil wel meedoen. Het zou inderdaad interessant zijn om een soort
> pilootprojectje te hebben om wat real-life ervaring op te doen met dat
> soort van toestanden.

Je bent en enige die gereageert heeft. Ik ken niet genoeg van netwerking
om mij daarin te lanceren. Daarenboven vrees ik dat ik niet echt de tijd
ga hebben om mij daar sterk in te verdiepen. Moet namelijk een
IWT-verdediging voorbereiden tegen ergens november (en ik moet toch
tenminste doen alsof ik geloof dat ik die beurs ga hebben :)).

Ik wil wel graag altijd eens meegaan als je iemand nodig hebt aan wie je
veel moet uitleggen maar die wel geïnteresseert is. Het is misschien ook
leuker om met twee naar die school te gaan dan alleen.

Heb je al een ide van de prijs die je ervoor zou vragen? Of doe je het
gratis? Ik van mijn kant moet niets hebben, tenzij vergoeding voor het
vervoer indien ik de wagen van thuis zou kunnen gebruiken.

Anders spreken we eens af op nen avond, want via mial...

Gaspardreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]