glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Linux besturingssysteem (fwd)


From: Geert Vernaeve
Subject: Re: Linux besturingssysteem (fwd)
Date: Fri, 20 Sep 2002 17:23:05 +0200 (CEST)

Persoonlijk zou ik daar niks voor vragen behalve hoogstens dat ze mijne
naam ergens laten vallen als ze ergens een webpage zouden maken over hun
netwerk ("dit netwerk werd mee opgezet door ...") en dan nog, mond op mond
reklame is belangrijk he :-)

Laat maar weten wanneer ge 's avonds vrij zijt; volgende week heb ik niks
te doen op de woensdagavond na ...

On Fri, 20 Sep 2002 address@hidden wrote:

> Ik wil wel graag altijd eens meegaan als je iemand nodig hebt aan wie je
> veel moet uitleggen maar die wel ge?nteresseert is. Het is misschien ook
> leuker om met twee naar die school te gaan dan alleen.
>
> Heb je al een ide van de prijs die je ervoor zou vragen? Of doe je het
> gratis? Ik van mijn kant moet niets hebben, tenzij vergoeding voor het
> vervoer indien ik de wagen van thuis zou kunnen gebruiken.
>
> Anders spreken we eens af op nen avond, want via mial...

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]