glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms


From: Rudy Gevaert
Subject: glms
Date: Wed, 25 Sep 2002 13:41:04 +0200

Ieps,

Zou het geen goed idee zijn dat de personen die server/desktop doen 
eens samenkomen en voor hun deel afspreken wat ze nu precies gaan schrijven?

Ik bedoel dus eens echte afspraken maken :)

Rudy


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]