glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: glms


From: gaspard
Subject: Re: glms
Date: Wed, 25 Sep 2002 14:20:13 +0200 (CEST)


On Wed, 25 Sep 2002, Rudy Gevaert wrote:

> Zou het geen goed idee zijn dat de personen die server/desktop doen
> eens samenkomen en voor hun deel afspreken wat ze nu precies gaan schrijven?
>
> Ik bedoel dus eens echte afspraken maken :)

't Is misschien beter van hiermee te wachten totdat de nieuwe versie van
Mandrake uit is (en ik dacht dat debian ook op het punt staat een nieuwe
versie stabiel te maken).

Ik dacht ergens aan midden oktober.

Gaspard
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]