glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: glms


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: glms
Date: Wed, 25 Sep 2002 14:22:30 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Wed, Sep 25, 2002 at 02:20:13PM +0200, address@hidden wrote:
> 
> 
> On Wed, 25 Sep 2002, Rudy Gevaert wrote:
> 
> > Zou het geen goed idee zijn dat de personen die server/desktop doen
> > eens samenkomen en voor hun deel afspreken wat ze nu precies gaan schrijven?
> >
> > Ik bedoel dus eens echte afspraken maken :)
> 
> 't Is misschien beter van hiermee te wachten totdat de nieuwe versie van
> Mandrake uit is (en ik dacht dat debian ook op het punt staat een nieuwe
> versie stabiel te maken).

Dat is al gebeurd :D, misschien kun jij eens mailen dat we hiervoor
een datum zoeken.  Tis maar dat ik al veel heb gedaan en niet meer
veeel zal doen (ge weet veel is relatief bij mij) :)

En zou graag wie en wat zal doen voor de server.

Rudy

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/              [savannah developer]


Whatever is begun in anger ends in shame. 
 - Benjamin Franklin (1706-1790)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]