glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: glms


From: gaspard
Subject: Re: glms
Date: Wed, 25 Sep 2002 14:26:42 +0200 (CEST)


On Wed, 25 Sep 2002, Rudy Gevaert wrote:

> On Wed, Sep 25, 2002 at 02:20:13PM +0200, address@hidden wrote:
> >
> > On Wed, 25 Sep 2002, Rudy Gevaert wrote:
> >
> > > Zou het geen goed idee zijn dat de personen die server/desktop doen
> > > eens samenkomen en voor hun deel afspreken wat ze nu precies gaan 
> > > schrijven?
> > >
> > > Ik bedoel dus eens echte afspraken maken :)
> >
> > 't Is misschien beter van hiermee te wachten totdat de nieuwe versie van
> > Mandrake uit is (en ik dacht dat debian ook op het punt staat een nieuwe
> > versie stabiel te maken).
>
> Dat is al gebeurd :D, misschien kun jij eens mailen dat we hiervoor
> een datum zoeken.  Tis maar dat ik al veel heb gedaan en niet meer
> veeel zal doen (ge weet veel is relatief bij mij) :)

Vind je midden oktober te laat? Ik weet van Geert dat hij voor het moment
probeert die cvs op savannah aan de praat te krijgen...

Gaspardreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]