glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: we zijn er bijna!


From: Terje Hansen
Subject: Re: we zijn er bijna!
Date: Mon, 30 Sep 2002 12:24:55 +0200 (CEST)

>  >
> > Volgende stukken ontbreken nog:
> > (dit schrijf ik niet)
> > - inleiding over mandrake, waarom we het gebruiken in onze lessen
>
> Hmmm, als ik nu eens de propaganda van de site download en een beetje
> aanpas. Goedgekeurd?

Moet dat zijn: 'Waarom we linux gebruiken, in het bijzonder Mandrake'
of 'Waarom we Mandrake gebruiken'?

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]