glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Een nieuwe herfst, een nieuw begin.


From: gaspard
Subject: Een nieuwe herfst, een nieuw begin.
Date: Fri, 4 Oct 2002 15:23:45 +0200 (CEST)

Geachte verkondigers van het superieure besturingssysteem,

Het nieuwe academiejaar is begonnen. Tijd om het verenigingsleven weer
wat aan te zwengelen. Zoals jullie ongetwijfeld weten moeten we binnen
enkele maanden klaar zijn met het ontwikkelen van die fameuze linux cursus
voor middelbare scholen.

Tot hiertoe heeft vooral Rudy daaraan gewerkt. We zouden echter eens
samenkomen om te bespreken wie verder wat doet.

Ik stel voor om dit woensdat 15 oktober te doen om 19 uur aan de zeus
kelder.

Zou iedereen tegen dan proberen om die cvs aan de praat te krijgen? Zoniet
kan op dat monent Rudy op alle vragen antwoorden.

Veel plezier in het nieuwe academiejaar,

Tot dan,

Gaspard



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]