glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Een nieuwe herfst, een nieuw begin.


From: Geert Vernaeve
Subject: Re: Een nieuwe herfst, een nieuw begin.
Date: Fri, 4 Oct 2002 16:38:59 +0200 (CEST)

On Fri, 4 Oct 2002 address@hidden wrote:

> Ik stel voor om dit woensdat 15 oktober te doen om 19 uur aan de zeus
> kelder.

15 oktober is bij mij een dinsdag ...

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]