glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Een nieuwe herfst, een nieuw begin.


From: gaspard
Subject: Re: Een nieuwe herfst, een nieuw begin.
Date: Fri, 4 Oct 2002 16:49:11 +0200 (CEST)


On Fri, 4 Oct 2002, Geert Vernaeve wrote:

> On Fri, 4 Oct 2002 address@hidden wrote:
>
> > Ik stel voor om dit woensdat 15 oktober te doen om 19 uur aan de zeus
> > kelder.
>
> 15 oktober is bij mij een dinsdag ...

Sorry gasten. Ik bedoelde dus 16 oktober. Het is omdat ik de 15 echt niet
kan... En mijn tegendraads karakter tegen mezelf speelde mij weer een
vuile tour.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]