glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Een nieuwe herfst, een nieuw begin.


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: Een nieuwe herfst, een nieuw begin.
Date: Mon, 7 Oct 2002 19:48:37 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Fri, Oct 04, 2002 at 05:25:12PM +0200, Rudy Gevaert wrote:
> > Sorry gasten. Ik bedoelde dus 16 oktober. Het is omdat ik de 15 echt niet
> > kan... En mijn tegendraads karakter tegen mezelf speelde mij weer een
> > vuile tour.
> 
> 16 okt is ok voor mij

Ik zie hier just dat het dien dag faculteits vergadering is voor Terje
en mij. Ik weet wel niet hoe laat dat is. Hopelijk weet ik het een
beejt vlug.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/       [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

The longer I live the more I see that I am never wrong about
anything, and that all the pains that I have so humbly taken to 
 verify my notions have only wasted my time. 
             - George Bernard Shaw (1856-1950)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]