glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Een nieuwe herfst, een nieuw begin.


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: Een nieuwe herfst, een nieuw begin.
Date: Tue, 8 Oct 2002 14:09:51 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Tue, Oct 08, 2002 at 09:20:52AM +0200, address@hidden wrote:
> 
> 
> On Mon, 7 Oct 2002, Rudy Gevaert wrote:
> 
> > On Fri, Oct 04, 2002 at 05:25:12PM +0200, Rudy Gevaert wrote:
> > > > Sorry gasten. Ik bedoelde dus 16 oktober. Het is omdat ik de 15 echt 
> > > > niet
> > > > kan... En mijn tegendraads karakter tegen mezelf speelde mij weer een
> > > > vuile tour.
> > >
> > > 16 okt is ok voor mij
> >
> > Ik zie hier just dat het dien dag faculteits vergadering is voor Terje
> > en mij. Ik weet wel niet hoe laat dat is. Hopelijk weet ik het een
> > beejt vlug.
> 
> Anders de 17? Iemand tegen de 17?

De 16e is goed. Ik heb juist gehoord van Luk dat die vergaderingen om
14.30 beginnen en duren tot 17-18h ofzo.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/       [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Learning is what most adults will do for a living in the 21st century. 
             - Perelman


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]