glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: xspace


From: gaspard
Subject: Re: xspace
Date: Wed, 9 Oct 2002 10:03:14 +0200 (CEST)


On Wed, 9 Oct 2002, Rudy Gevaert wrote:

> On Wed, Oct 09, 2002 at 09:49:17AM +0200, Rudy Gevaert wrote:
> >
> > On Wed, Oct 09, 2002 at 09:19:24AM +0200, address@hidden wrote:
> > >
> > > Hum,
> > >
> > > Het is mij gelukt de cvs-boom neer te laden. Eerste opmerking :): Zouden
> > > we geen xspace gebruiken? Gegarandeerd dat dat er ooit is een schuine
> > > streep met een negatieve richtingscoefficient zal vergeten worden...
> > >
> > > Indien geen tegenbericht van de bazen (i.e. GuruGeert en Rudy) pas ik dat
> > > aan. Dat laat mij dan toe om snel eens te testen of uploaden ook lukt...
> >
> > Doe maar, maar wat is die xspace?
>
> Pas maar toe, het stond in de faq:
> http://www.tex.ac.uk/cgi-bin/texfaq2html?label=xspace

Zal wel voor vanavond zijn. Ik wordt veronderstelt te werken overdag. Ja
't leven is zwaar...

Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]