glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Fw: ENIS bijeenkomst Buggenhout LINUX (fwd)


From: gaspard
Subject: Re: Fw: ENIS bijeenkomst Buggenhout LINUX (fwd)
Date: Thu, 10 Oct 2002 17:33:43 +0200 (CEST)

Ok, Wij wachten vol spanning op het verslag. :)

Gaspard

On Thu, 10 Oct 2002, Rudy Gevaert wrote:

> On Thu, Oct 10, 2002 at 10:34:30AM +0200, address@hidden wrote:
> >
> > Als iemand interesse heeft en kan gaan...
>
>
> Ik kan gaan. Zou ook wel willen. Bert heb je geen zin om mee te
> gaan? (Heb ik direct vervoer... :)).
>
> Met de trein is het 45 minuten.
>
> Rudy
>
>
> --
> Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org
> http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
> http://savannah.gnu.org/       [savannah developer]
> GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/
>
>
> It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the 
> dog.
> - Mark Twain (1835-1910)
>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]