glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Fw: ENIS bijeenkomst Buggenhout LINUX (fwd)


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: Fw: ENIS bijeenkomst Buggenhout LINUX (fwd)
Date: Sat, 12 Oct 2002 12:34:49 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Fri, Oct 11, 2002 at 11:23:07AM +0200, Blake wrote:
> 
> > > Als iemand interesse heeft en kan gaan...
> >
> >
> > Ik kan gaan. Zou ook wel willen. Bert heb je geen zin om mee te
> > gaan? (Heb ik direct vervoer... :)).
> >
> > Met de trein is het 45 minuten.
> 
> nope, donderdagnamiddag heb ik geen auto ter beschikking... sorry

Alleen gaan zie ik ook niet echt zitten en kheb al 3 namiddagen volzet
dus ik zal ook niet gaan.

Ik ga wel eens mailen naar die mensen of we geen slides mogen hebben :)

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/       [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

"Learn from the mistakes of others. You can't live
long enough to make them all yourself."


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]